قفسه سینه محسن تنابنده تلویزیون کارگردان

قفسه سینه: محسن تنابنده تلویزیون کارگردان تلویزیون بازیگر پیرزن سینما سریال گریمور وبگردی

گت بلاگز اخبار اجتماعی اصفهانی‌ها آب ندارند، ولی شالیزار چرا!

در حالی که اصفهان دچار کمبود شدید آب هست، بعضی کشاورزان اقدام به کشت نیازمندترین محصول به آب یعنی برنج کرده‌اند و هیچ اقدامی جهت جلوگیری از کشت برنج در نزدیکی ز

اصفهانی‌ها آب ندارند، ولی شالیزار چرا!

اصفهانی ها آب ندارند، ولی شالیزار چرا!

عبارات مهم : اصفهان

در حالی که اصفهان دچار کمبود شدید آب هست، بعضی کشاورزان اقدام به کشت نیازمندترین محصول به آب یعنی برنج کرده اند و هیچ اقدامی جهت جلوگیری از کشت برنج در نزدیکی زاینده رود خشک نشده است!

به گزارش ایسنا، کشت برنج در مناطق شهری اصفهان به خصوص در منطقه دو این شهرستان، آن هم با آب های زیر زمینی در حالی انجام می گیرد که در بعضی مناطق چاه های آبیاری فضای سبز شهری خشک شده است است.

برداشت بیش از حد آب های زیر زمینی و استفاده بی رویه صنایع منطقه و همچنین تبخیر آب های سطح زمین به علت گرمای زیاد هوا و عدم توجه به پرسشها محیط زیستی به مرور وقت باعث خشکی این چشمه ها شده است هست. این در حالی است که به گفته مسئولین استان اصفهان سطح زیر کشت برنج در این استان طی ۱۰ سال گذشته از ۲۰ هزار هکتار به چهار هزار و ۹۰۰ هکتار رسیده است.

اصفهانی‌ها آب ندارند، ولی شالیزار چرا!

با این حال با توجه به استمرار خشکسالی در سال آینده و کمبود شدید آب، مورد نیاز است تا کارها مناسب تری در جلوگیری از کاشت محصولات با مصرف آب زیاد به عمل آید.

در حالی که اصفهان دچار کمبود شدید آب هست، بعضی کشاورزان اقدام به کشت نیازمندترین محصول به آب یعنی برنج کرده‌اند و هیچ اقدامی جهت جلوگیری از کشت برنج در نزدیکی ز

اصفهانی‌ها آب ندارند، ولی شالیزار چرا!

در حالی که اصفهان دچار کمبود شدید آب هست، بعضی کشاورزان اقدام به کشت نیازمندترین محصول به آب یعنی برنج کرده‌اند و هیچ اقدامی جهت جلوگیری از کشت برنج در نزدیکی ز

اصفهانی‌ها آب ندارند، ولی شالیزار چرا!

واژه های کلیدی: اصفهان | جلوگیری | شالیزار | اخبار اجتماعی

اصفهانی‌ها آب ندارند، ولی شالیزار چرا!

اصفهانی‌ها آب ندارند، ولی شالیزار چرا!

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz