قفسه سینه محسن تنابنده تلویزیون کارگردان

قفسه سینه: محسن تنابنده تلویزیون کارگردان تلویزیون بازیگر پیرزن سینما سریال گریمور وبگردی

گت بلاگز اخبار پزشکی اصلاح رژیم غذایی و کنترل وزن در پیشگیری از سرطان پستان موثر است

نتایج حاصل از یک پژوهش که به وسیله گروه پژوهشی پیشگیری از سرطان پژوهشکده معتمد جهاددانشگاهی انجام گرفت، نشان می دهد؛ تغذیه و اصلاح رژیم غذایی و همچنین کنترل وزن

اصلاح رژیم غذایی و کنترل وزن در پیشگیری از سرطان پستان موثر است

اصلاح رژیم غذایی و کنترل وزن در پیشگیری از سرطان پستان موثر است

عبارات مهم : کنترل

نتایج حاصل از یک پژوهش که به وسیله گروه پژوهشی پیشگیری از سرطان پژوهشکده معتمد جهاددانشگاهی انجام گرفت، نشان می دهد؛ تغذیه و اصلاح رژیم غذایی و همچنین کنترل وزن به عنوان یک متغیر محیطی قابل عوض کردن و تاثیرگذار در پیشگیری از سرطان پستان است که می تواند میزان مبتلا شدن به سرطان پستان را به میزان قابل توجهی کم کردن دهد.

به گزارش ایسنا، مریم کوشا کارشناس گروه پیشگیری از سرطان در خصوص مطالعه انجام شده است گفت: رژیم غذایی و کنترل وزن به عنوان یکی از عوامل مهم سبک زندگی در بروز سرطان پستان است که می توان با متعادل ساختن رژیم غذایی(مصرف چندین بار روزانه غلات و نان سبوس دار، میوه جات و سبزیجات و فرآورده های لبنی) و مطلوب نگه داشتن وزن از مبتلا شدن به سرطان پستان تا حد زیادی پیشگیری کنیم.

اصلاح رژیم غذایی و کنترل وزن در پیشگیری از سرطان پستان موثر است

به گزارش روابط عمومی پژوهشکده معتمد-مرکز تحقیقات سرطان پستان- جهاددانشگاهی، وی افزود: در این مطالعه که بر روی 273 فرد مبتلا به سرطان پستان و 273 فرد بدون سابقه مبتلا شدن به سرطان پستان در این پژوهشکده انجام گرفت، به مقایسه اوضاع تغدیه و رژیم غذایی و کنترل وزن در دو گروه زنان مبتلا به سرطان پستان و زنان فاقد آن پرداخته شد که اختلاف معناداری بین دو گروه نشان داد. بدیهی است با توجه به شیوع بالای این سرطان در میان زنان، می توان با اصلاح رژیم غذایی و متعادل نگه داشتن وزن، نقش موثری در پیشگیری از سرطان پستان داشت.

واژه های کلیدی: کنترل | پیشگیری | مبتلا شدن | رژیم غذایی | رژیم غذایی | سرطان پستان | پیشگیری از سرطان | اخبار پزشکی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz